Interview

Evie van Schie
- HR Project Manager

“Mijn missie is voltooid als er geen technisch talent meer verloren gaat”

We weten allemaal nog hoe lastig het was om op de middelbare school een keuze te moeten maken voor een vervolgopleiding. “Die beslissing is bepalend voor de rest van je leven. Als je niet in aanraking komt met programma’s of rolmodellen uit het bedrijfsleven, die je laten ervaren wat voor beroepen er zijn in de techniek, dan mis je echt een belangrijk stuk informatie.”

Aldus Evie van Schie; als HR Project Manager is ze binnen Philips verantwoordelijk voor techniekstimuleringsprogramma’s. Elke dag is ze bezig om kinderen en jongeren te laten zien hoe tof het is om voor een carrière in de technologie te gaan.

Vooroordelen over technisch werk
“Veel jongeren, en hun ouders die er zelf niet in werkzaam zijn, hebben vooroordelen over een carrière in de techniek: dat technisch werk vies werk is, alleen geschikt voor mannen, saai en eentonig. Daardoor zijn er jongeren die niet kiezen voor techniek, terwijl ze er misschien eigenlijk heel erg goed in zijn en het leuk vinden.”

“Samen met scholen en andere bedrijven zetten we ons al lange tijd in om die vooroordelen weg te nemen. In november 2002 werd Jet-Net, een groot landelijk jongeren en technologienetwerk, opgericht door Shell, Philips, Akzo Nobel, DSM en Unilever. Ook hebben we in 2013 als Philips een techniekpact ondertekend, met de belofte om samen met overheid en de onderwijssector techniekonderwijs te stimuleren.”

Investering vanuit twee kanten
Een belangrijk onderdeel van haar werk is een intensieve samenwerking met scholen. En dat doet ze heel gestructureerd, om er zeker van te zijn dat scholenprojecten zo veel mogelijk impact maken.

“Vroeger ontwikkelden we programma’s vóór scholen, nu doen we dat samen mét scholen. Dat betekent dat scholen waar we mee samenwerken ook meedenken over het programma, hoe dat zou kunnen aansluiten bij het bestaande curriculum. Door continu in gesprek te blijven met scholen en korte lijntjes te houden weten we wat er speelt en dat is de beste manier om samen van deze programma’s een succes te maken.”

Technisch talent aantrekken, dat doe je samen
Philips werkt in de techniekstimuleringsprogramma’s nauw samen met andere bedrijven en organisaties in de regio Brainport: “Als Philips zijn we niet de enige die behoefte heeft aan technisch talent. Samen met ASML, Jumbo Supermarkten, VDL en andere partners van PSV organiseren we de PSV Brainport scholenchallenge. Met Tech Playgrounds organiseren we workshops voor jongeren. En samen met de Ontdekfabriek organiseren we Girls Day, om meisjes te interesseren in een carrière in de technologie.”

Onlangs kwamen er weer ruim 100 meiden van 13 en 14 jaar samen in de Ontdekfabriek om zich een dag lang bezig te houden met technische projecten: van het in elkaar zetten van een fiets waarbij je je benen niet hoeft te bewegen, tot het ontwikkelen van een app die de spanning kan wegnemen voor een ziekenhuisbezoek.

Dat zo’n dag effect sorteert, bleek wel uit de reacties van de deelnemers: “Je leert echt nadenken over hoe het is om patiënt te zijn, en hoe je het leven van die patiënt een beetje beter kunt maken.”

De dag opende voor anderen mogelijk ook nieuwe deuren voor de toekomst: “Ingenieur worden is toch wel leuk!”

Het moet ergens over gaan
Wat Girls’ Day laat zien is, dat de techniekstimuleringsprojecten ook daadwerkelijk ergens over gaan; leerlingen gaan zelf aan de slag met een onderwerp. “De insteek is vaak dat we ze laten nadenken over de zorg van de toekomst.

Vorig jaar, tijdens een Future Health Challenge op de Best Campus, kwamen er fantastische ideeën naar boven: waarom ontwikkelen we bijvoorbeeld geen poortje waar je doorheen moet als je naar het ziekenhuis gaat, om te checken of alles goed met je gaat? Of een onderhuidse chip, die waarschuwt als er iets niet goed gaat? Dergelijke ideeën sluiten ook echt goed aan bij hoe zorgtechnologie zich op dit moment ontwikkelt.”

“Het belangrijkste doel is om jongeren te verwonderen over wat er allemaal mogelijk is met technologie, en dat het overal aanwezig is in de wereld om ons heen. Het wordt vaak pas echt interessant voor leerlingen, als ze leren dat technologie niet op zichzelf staat, maar dat het een onmisbaar middel is om bijvoorbeeld mensen gezond te maken en te houden.

Dat vind ik prachtig om te zien. Kinderen dromen veel over wat ze later zouden kunnen worden, maar moeten ook de juiste prikkels krijgen en de kans krijgen om te ontdekken wat voor mogelijkheden er allemaal zijn.”

Haar droom voor de toekomst? “Dat er geen technisch talent meer verloren gaat voor de techniek. Dat alle kinderen die het in zich zouden hebben om later een technisch beroep uit te oefenen, de kans krijgen om dat te ontdekken. Als ik kijk naar hoe veel belang we binnen Philips hechten aan dit onderwerp, en hoeveel we hierop inzetten ook samen met andere technologische bedrijven en partners, heb ik er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”